ខ្ចៅដោយឥតគិតថ្លៃលើផលិតផលប៊្លុកណូលទាំងអស់

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្បធម៌ស្នូល៖

មនុស្សល្អការងាររឹងមាំ (ជីវិតសាមញ្ញ៖ ភាពស្មោះត្រង់រវាងក្រុមនិងបុគ្គលការជឿទុកចិត្តគ្នាគ្មានអំណាចនិងល្បិចនិងគ្មានក្រុមទំនើងធ្វើអ្វីៗត្រូវនិងមនុស្សគោលបំណងនិងអាត្មានិយមការងារ៖ ការចុះចតបីបែបអនុវត្តស្មារតីនៃសិល្បៈហត្ថកម្ម។ ស្វែងយល់គ្រប់យ៉ាងគិតពិចារណានិងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅមិនដែលអណ្តែតលើផ្ទៃដីគោរពច្បាប់រកវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវធ្វើគ្រប់ការងារបានល្អ។

ចក្ខុវិស័យ៖ 

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកត្រួសត្រាយឧស្សាហកម្ម។
បេសកម្ម៖

ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ដល់អតិថិជន។
តម្លៃ​ស្នូល:

ភាពរឹងមាំការច្នៃប្រឌិតភាពសុចរិត។
វប្បធម៌គុណភាព៖

គោលការណ៍ ៤ យ៉ាងនៃគុណភាព (មិនរចនាផលិតផលគ្មានគុណវុឌ្ឍិមិនមែនផលិតផលិតផលគ្មានគុណវុឌ្ឍិមិនទទួលយកផលិតផលគ្មានគុណវុឌ្ឍិនិងមិនផ្ទេរផលិតផលគ្មានគុណវុឌ្ឍិ) ។

វប្បធម៌សុវត្ថិភាព៖

គ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់។
វប្បធម៌ទីផ្សារ៖

វប្បធម៌ដឹងគុណ (អរគុណដល់អតិថិជនដែលផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំអរគុណក្រុមដែលធ្វើអោយខ្ញុំរីកចម្រើនហើយអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់វេទិកាដល់ខ្ញុំ) គំនិតទីផ្សារ (អតិថិជនពេញចិត្តអតិថិជនភ្ញាក់ផ្អើលអតិថិជនផ្លាស់ប្តូរអតិថិជន) ។
វប្បធម៌រៀន៖ 

រៀន, ដឹង, ធ្វើ, ទទួលបាន, វិនិយោគ, ចែករំលែក, ប្រើ។