ខ្ចៅដោយឥតគិតថ្លៃលើផលិតផលប៊្លុកណូលទាំងអស់

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

    ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន hoop hoop ជាច្រើនបានប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបាន“ រថភ្លើងលឿន” នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយក្រុមហ៊ុនផលិត hoop hoop បានឈរលើផលប៉ះពាល់នៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ពួកគេដូច្នេះក្រុមហ៊ុន hoop hoop កំពុងបង្កើតបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតនៅធី ...
    អាន​បន្ថែម